אוכלוסית פורטוגל מתכווצת

חלק מכתבה ששודרה בטלויזיה הישראלית המתאר את שיעור הילודה הנמוך בפורטוגל ואת התוצאות שהוא גורם לכלכלת המדינה.