אזרחות פורטוגלית

רבות דובר לאחרונה על הדרכים לקבלת אזרחות ספרדית למגורשי ספרד, דבר שהפך לרלוונטי אף יותר ממש לאחרונה במעבר החוק שמסדיר את הדבר בפרלמנט הספרדי. יחד עם זאת, ראוי לזכור ולא לפספס את העובדה שאף ממשלת פורטוגל אישרה, בסוף חודש ינואר השנה, את הסדרת קבלת אישור לאזרחות פורטוגלית. וזאת לטובת, גם כאן, צאצאי מגורשי פורטוגל בזמני האינקוויזציה לפני 500 שנים. פה המקום לציין, שכידוע גם יהדות פורטוגל, כאחיהם בספרד, סבלו מפרעות קשות מצד האינקוויזיציה והכנסיה הקטולית, באותם זמנים ואף במקרה זה, נעשה ניסיון, אומנם מאוחר, לתקן את העוול שנגרם ליהודי פורטוגל, או לפחות להתפייס עם העבר.

אזרחות פורטוגלית יתרונות
בשלב זה יתכן ותעלה השאלה, כי אם כל הכבוד לרצונה הטוב של ממשלת פורוטוגל מה יוצא לי מהחזקה באזרחות פורטוגלית? ובכן, התשובה במילה אחת המון! ויוסבר:
כידוע, פורוטוגל הינה חברה באיחוד האירופאי. בנקודה זו הנ”ל, מתחילות ממשיכות ונגמרות עיקרן של הזכויות בנושא האזרחות הפורטוגלית. במילים אחרות, אדם, לצורך העניין, יהודי הזכאי לאזרחות פורטוגלית, עקב זיקתו למגורשי פורטוגל. עם רגע קבלתו, את האזרחות הנכספת, חייו בעצם משתדרגים ועשויים להשתנות, מאוד, לטובה. זאת שכן, לבעל אזרחות פורטוגלית זכאות לקבלת  דרכון אירופאי, המהווה את אחד הדרכונים הנכספים בעולם. וכל זאת, לאור הדלתות החשובות והמשמעותיות, שהדרכון, פותח בעבור בעליו.
ולהלן, נמנה חלק מן הדוגמאות הרבות ליתרונות האמורים:
בעל אזרחות פורטוגלית, הזכאי, כאמור, לקבל דרכון אירופי, רשאי לשהות בכל מדינות האיחוד האירופי, לעבוד וללמוד בהן בחינם וזאת, בהתאם לתנאי כל מדינה. כמו כן, זכאי אזרח פורטוגל לתנאים הסוציאליים המוענקים במדינות האיחוד, ויזה אוטומטית לארצות הברית ועוד זכויות משמעותיות, אותם מעניק הדרכון האירופאי.

הזדמנות חד פעמית לקבל דרכון אירופיהוכחת זכאות לאזרחות פורטוגלית
מטבע הדברים, גם צאצאי יהדות פורטוגל הנרדפת, נדרשים להוכיח קשר לאותם מגורשים בדרכים המקובלות. אם זאת, כאן המקום לציין, כי הוכחת הקשר ליהודים מגורשי פורטוגל קשה יותר, מאשר הוכחת הקשר בנושא, האזרחות הספרדית. ובכן, מה בכל זאת על צאצאי יהדות פורטוגל לעשות, או לדעת, בכדי להוכיח את זיקתם למגורשים ובכך, לזכות באזרחות פורטוגלית? אותה אזרחות, המהווה כרטיס כניסה, כאמור, בהתאם לחברותה של פורטוגל באיחוד ליבשת האירופאית על כל המשתמע מכך:

קשר תרבותי וזיקת דם
בניגוד למצב השורר, בכל הנוגע לאזרחות ספרדית, לצאצאי המגורשים שם. הרי, שבאשר לצאצאי היהודים מגורשי פורטוגל נדרשים האחרונים, להוכיח את זכאותם לאזרחות וזאת באמצעות הוכחת קשר תרבותי וקשר משפחתי, קרי קשר דם. על המבקש, לקבל אזרחות פורטוגלית, לפנות לאחת הקהילות היהודיות, שאושרו לשם זאת, ולהוציא אישור של קשר למוצא הפורטוגזי.
לאחר שהצטייד באישור, המבקש רשאי לפנות לרשות האוכלוסין, בצירוף המסמכים הנדרשים, כגון תעודת לידה, תעודה מהמשטרה ולהגיש בקשת אזרחות.

קשר משפחתי – אחת הדרכים, העיקריות, להוכחת קשר ליהודי פורוטוגל המגורשים, הינה מן הסתם באמצעות הוכחת קשר משפחתי או קשר דם. בשביל להוכיח כאמור, ניתן להשתמש בכתובה רלוונטית, חוות דעת של בעל מקצוע, כגון הסטוריון ועוד. כל הנ”ל, עשויים לסייע בהוכחת נתיב ההגירה, של משפחתו של המבקש, שיכול לשפוך אור על שאלת קשריו המשפחתיים, של המבקש, עם יהודי מגורשי פורטוגל, כן או לאו.

שליטה בשפה – יכולת שליטה בשפת הלאדינו, של מבקש האזרחות, או אף של בן משפחה רלוונטי אחר כגון סב וכיו”ב. עשויה להוות ראיה, נוספת ומחזקת ואף די משמעותית, מבין הראיות הנדרשות.

שם משפחה –  פרט נוסף שעשוי לקדם, אף, באופן משמעותי ולהגדיל את סיכוייכם לזכות באזרחות הנכספת, על כלל יתרונותיה, הינו נשיאת שם משפחה, המצביע על זיקה, למשפחות היהודים מגורשי פורטוגל. בין שמות המשפחה הרלונטיים לכאורה כאמור, ניתן למצוא שמות כגון: פרץ, אזולאי, פרנקו, מלכה, קאסטרו ועוד.

לסיכום, עיננו הרואות, כי קבלת אזרחות פורטוגלית, בדומה לקבלת אזרחות ספרדית. וזאת, לאור האופציות שנפתחו לאחרונה לצאצאי המגורשים במדינות הנ”ל. קבלת האזרחות הפורטוגלית כדאית, ביותר, אף למי המעוניין להישאר ולהתגורר בישראל. זאת שכן, קבלת אזרחות זו, לא אך שהינה לכל חיי הזכאי. אלא כי, אף, מזכה את צאצאיו של המבקש לדורות, וזאת, כל עוד הדרכון הפורטוגלי, של האב, בתוקף, שאותו ניתן להאריך שוב ושוב.
קיים הבדל עיקרי בין תהליך קבלת האזרחות הפורטוגלית לזו הספרדית, בכך שאת האזרחות הפורטוגלית קל יותר להשיג. לפיכך, כדאי בהחלט לנצל את ההזדמנות, ולהשיג את האזרחות ששוויה לא יסולא בפז.

אזרחות פורטוגלית בהישג ידך