דרכון פורטוגלי

בהמשך לפירסומים הרבים, בקשר לאפשרות, שנפתחה עבור צאצאי מגורשי ספרד, לקבל אזרחות ספרדית. הרי, כי גם שכנתה – פורטוגל, שלה חלק לא קטן בפרעות, שבוצעו ביהודים באותה תקופה. גם זו, מעניקה את האפשרות לקבל אזרחות פורטוגלית וכפועל יוצא מכך, לזכות בדרכון פורטוגלי. משמעות הדבר הינה עצומה, שכן, בהיות פורטוגל חלק מהמדינות המנויות על האיחוד האירופאי. הרי, שהדרכון הפורטוגלי משמש, כדרכון אירופאי לכל דבר.

כתם שחור בהיסטוריה הפורטוגזית
כאמור, במאה ה-15 לפני כ-500 שנים, בזמן שהתרחש הגירוש מספרד ופרעות ורדיפות נוראיות הופנו, כלפי יהדות ספרד. הרי, שאף שלטונות פורטוגל, כולל הכנסיה הקטולית והאינקוויזיציה, הידועה לשמצה, לא טמנו ידם בצלחת ופגעו קשות, ביהודי פורטוגל. כל זאת אירע, עת גורשו עשרות אלפי יהודים מספרד והגיעו לפורטוגל. יצוין, שבימים הנ”ל, התגוררה זה מכבר אוכלוסיה יהודית, אשר תרמה רבות לכלכלה ולהצלחה של פורטוגל. עם זאת, מלך פורטוגל דה אז, במקום לטפח ולהגן על “האוצר” קרי, היישוב היהודי בארצו. החל המלך, דווקא בגביית מיסים וזאת, תמורת אכסניית היהודים במדינה.
ואם לא די בכך, הרי שבשנת 1496, מצבה של יהדות פורטוגל הוסיף והתדרדר, משמעותית. זאת עקב כך שמלך פורטוגל באותם ימים, מנואל הראשון, נישא ללא אחרת מאשר בתם של שליטי ספרד, איזבלה מארגון. או אז, הצטרף מלך פורטוגל לזרם ההתעמרות, שהחל בספרד ונתן ליהודי פורטוגל אולטימטום, לפיו בתוך 10 חודשים עליהם לעזוב את פורטוגל, או שיתנצרו. עם זאת ובסופו של דבר, נותרה רק אופציית ההתנצרות בידי יהודי פורטוגל. זאת שכן מנע, המלך מנואל, את יציאת היהודים מהמדינה. כך, שהנותרים הפכו ל”אנוסים”, ולכן, נאלצו לקחת על עצמם את אורך החיים של הדת הקטולית. במילים אחרות, הדבר התבטא, בביקורם השוטף של ה”אנוסים”, דה אז, בכנסיה בימי ראשון, אכילת טרף, כגון בשר חזיר וכן, אימוץ שמות חדשים ועוד. אולם ויחד עם כך, על פי עדויות מהימים הללו, ידוע כי יהודים רבים המשיכו לקיים בסתר את מצוות הדת היהודית. המשמעות לנ”ל, הינה כמובן סיכון חייהם של אותם יהודים, אשר המשיכו, בסתר, לדבוק בדת היהודית.
ואכן היה יסוד לפחדה זה של יהדות פורטוגל, שכן, חרף הפיכתם לנוצרים. הרי, שהאינקוויזיציה הפורטוגזית, הידועה באכזריותה הדמונית, הוסיפה ורדפה יהודים ואנוסים רבים, וכן, עינתה ורצחה בהם, ללא רחמים.

הזדמנות חד פעמית לקבל דרכון אירופי
סליחה ומחילה
כאמור ובהמשך לנ”ל, בדומה לשכנתה הספרדית, החליטה אף פורטוגל, להקל ולהפוך את האפשרות, להשגת דרכון פורטוגלי, לנגישה ומוחשית בעבור צאצאי יהדות פורטוגל. כאשר, כאמור יתרונות המהלך, שצוינו לעיל, מהווים שדרוג משמעותי ביותר, בחייו של כל אדם ו/או יהודי לצורך העניין. כמו כן ומעבר לכך, אולי עצם הפיוס, הלזה, יאפשר את פתיחת הפתח לפיוס אף עם העבר, הכה טראומתי, בהיסטוריית העם היהודי, שישב, בפורטוגל וסגירת מעגל בנושא כאוב זה.
גם מבחינתה של פורטוגל ועל פי התבטאויות של בכירים במדינה. הרי שברור, כי כל אותה תקופה חשוכה, ליהדות הפורטוגזית, מהווה כתם שחור ובלתי מבוטל, בהיסטוריה הפורטוגזית עצמה.
כל זאת עד כדי כך, שבסוף המאה העשרים ובתחילת המאה ה-21 התנצלו מספר נציגים, של הגופים שנקשרו, יותר מכל, עם הפרעות. הנשיא בזמנו מריו סוראס, ביקש את סליחתם של אנשי הקהילה היהודית על מעשי הזוועה, אותם ביצעה האינקוויזיציה. כמו כן, מנהיג הכנסיה הקטולית התנצל, בשנת 2000, באופן פומבי בפני היהודים הנרדפים, על פשעיה של הכנסיה הקטולית וחלקה בזוועות באותם ימים. ולא זו אף זו, הוקמה אנדרטה לזכר נרצחי “טבח חג הפסחה”, במקום בו החל הטבח הנורא.

 הזדמנות שלא תחזור
עם כן, לאור אותה חזרה בתשובה, של שלטונות פורטוגל, לצורך העניין. הרי, שכדאי שהדברים יהיו בהירים ויאמרו. כפי המסתמן ומטבע הדברים, האפשרות להשיג את הדרכון הפורטוגזי, הנכסף, תחומה בתקופה. ולכן, מי שיפספס הזדמנות זו, קשה לצפות מתי אם בכלל תיפתח דלת שכזו. דלת להשגת דרכון, פורטוגלי, המהווה דרכון אירופאי לכל דבר.
רק להזכיר ובכדי לסבר את האוזן דרכון פורטוגלי = כניסה לכל מדינות האיחוד האירופי,
דרכון פורטוגלי = לימודים בחינם באוניברסיטאות הארופאיות לפי תנאי כל מדינה,
דרכון פורטוגלי = יכולת לעבוד במדינות האיחוד האירופי וכמו כן זכאות לתנאים הסוציאליים של מדינות אירופה ועוד כל מה שדרכון אירופאי הכה נכסף עשוי להעניק.
שכן דרכון פורטוגלי = דרכון אירופאי ובמינימום מאמץ הוא יכול להיות ברשותכם. לכן, מומלץ לפנות אל משרדי עורכי הדין המתמחים בזכאות לאזרחות ודרכונים כגון, פורטוגלית וספרדית, להתייעץ ולברר אם הנכם מתאימים לתנאים וברשותכם הפוטנציאל לזכות בדרכון הפורטוגלי.

בדקו עוד היום האם אתם זכאים לדרכון פורטוגלי – לחצו כאן

דרכון פורטוגלי = דרכון אירופי