האם הילדים מקבלים באופן אוטומטי אזרחות פורטוגלית ?

הורה שקיבל אזרחות פורטוגלית באמצעות החוק החדש של צאצאי מגורשי פורטוגל, האם גם ילדיו זכאיים באופן אוטומטי לקבל אזרחות פורטוגלית ? ומכאן דרכון פורטוגלי שזה כאמור דרכון אירופי לכל דבר ועניין. מה קובע החוק החדש שפרסמה ממשלת פורטוגל לגבי קבלת אזרחות פורטוגלית לגבי ילדים קטינים ולגבי ילדים בגירים.
כל התשובות ועוד בסרטון שלפניכם