האפשרויות הבלתי מוגבלות של הדרכון האירופי

כתבה של חדשות ערוץ 10 המנסה לתמצת את היתרונות הגלומים בקבלת דרכון אירופאי לאזרחי ישראל.
מדוע הדרכון האירופי מאפשר כמעט מגוון אפשרויות בלתי מוגבל לאזרחי ישראל המחזיק דרכון נוסף (דרכון אירופי).