הזדמנות חד פעמית לקבלת דרכון אירופאי מבלי לעזוב את ישראל

 

 

החוק הספרדי מאפשר בפעם הראשונה לקבל דרכון ספרדי ללא צורך לעזוב את ארץ מולדתך. בעצם החוק לקבלת אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד מעניק דרכון אירופאי מבלי צורך לגור באירופה תקופה כלשהיא, יתרה מזאת הוא אינו מחייב איש לוותר על אזרחותו האחרת.