המסלול המפרך בדרך לדרכון הספרדי

מה צריך לעשות על מנת לקבל דרכון ספרדי ? מה הם השלבים שצריך לבצע על מנת להגיש בקשת אזרחות ספרדית על פי החוק החדש של צאצאי מגורשי ספרד ?