חשיבות מילוי פרטים אישיים בצורה מדויקת

 

חשוב לנו להדגיש כי הנתונים ופרטיך האישיים חייבים להיות מדויקים וזהים לנתוני הדרכון שלך ולתעודת הלידה שלך, אחרת עלול להיווצר מצב שמרשם האוכלוסין בפורטוגל ידחה את בקשת קבלת האזרחות שלך.

אנא הקדש את מלוא תשומת הלב לבדיקת פרטיך.