מה היא רשימת שמות המשפחה של מגורשי ספרד או מגורשי פורטוגל?

מה היא רשימת שמות המשפחה של מגורשי ספרד או מגורשי פורטוגל ? מה המשמעות לגבי אותו מבקש ששם משפחתו מופיע ברשימה הזאת ? איפה אפשר לקבל את הרשימה הזאת בחינם ?
כל התשובות ועוד בסרטון שלפניכם.

אדגיש בשנית כי הרבה יותר מהותי משם המשפחה הוא מה שעבר על משפחתך ושורשיה, שם המשפחה שמופיע ברשימה כזו או אחרת אין זה תנאי הכרחי או מספיק.
לאור האמור לעיל, מי שמבטיח למישהו קבלת אזרחות ספרדית או פורטוגזית ומבסס את בקשתו על שם המשפחה בלבד, נוקט לדעתי במעשה רשלני ולא מקצועי.