עדכון בחינות שפה

אפריל 2014

 התפרסמה ידיעה חדשה בעיתון EL MUNDO שבה נאמר שהממשלה מתכננת להוסיף תיקון לחוק אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד אשר לפיו קבלת האזרחות תהיה תלויה ברמת הספרדית של המבקשים.
המשמעות לכל הישראלים שמתכוונים להגיש בקשה לקבל דרכון ספרדי היא שהם יצטרכו לעמוד בתנאי של מבחן שפה שיערך בצורה אלקטרונית בזמן הבקשה. התוצאות למבחן ישלחו למכון סרוונטס לבדיקה. ידיעה זו לא מפתיעה במיוחד שכן גם בפרויקט החוק לצאצאי יהדות ספרד הם מדגישים את השייכות והזהות הספרדית (לרוב ע”י שפה).

לכתבה שהתפרסמה בעיתון – Elmundo

ממשלת ספרד מתקנת את חוק מגורשי ספרד