קבלת אזרחות ספרדית

נושא האזרחות הספרדית וקבלתה מדובר, ודובר, לא מעט לאחרונה וזאת עקב התהליך החקיקתי, הדרמטי, אותו עברה ממשלת ספרד, עד שאישרה את התיקון להצעת החוק, בנושא. כתוצאה מהתיקון, יוכלו יהודים רבים, גם בישראל, להוציא או לקבל, יחסית, בנקל אזרחות ספרדית. וכל זאת כאמור, מבלי שאותם יהודים יאלצו לשלם את אותו “מחיר”, כבעבר ויוסבר…
עד לאחרונה, כל מי שהיה מעוניין לקבל אזרחות ספרדית, כולל יהודים, היה עליו לעמוד בתנאי סף מסויימים.
ראשית, על המבקש אזרחות ספרדית, היה להוכיח כי התגורר שנתיים בתוך תחומי ספרד. כמו כן וכתנאי נוסף, היה על המעוניין להפוך אזרח ספרד לוותר על אזרחותו הקודמת. קרי, למשל על אזרח ישראלי, היה לוותר על אזרחותו הישראלית לטובת זו הספרדית. בשל קשיים אלה, אותם הערימה ממשלת ספרד בעבר, וויתרו רבים על החלום ולא השקיעו מאמצים לקבלת האזרחות הספרדית, שכן לדידם המחיר היה יקר מדי.

דרכון ספרדי ניתן לקבל ביתר קלות כעת

המצב כיום לאחר תיקון הצעת החוק
כיום, אנשים המעוניינים להחזיק באזרחותם הקודמת וביניהם יהודים, צאצאי מגורשי ספרד, יכולים עקרונית להמשיך ולהיות אזרחי מדינתם המקורית, וזאת בנוסף לקבלת אזרחות ספרדית, על כל המשתמע מכך. בנוסף אין צורך להיות תושבי ספרד כמקודם, ויהודים העונים על הקריטריונים, כפי שיתוארו בהמשך יוכלו עקרונית לזכות באזרחות ספרדית אף במידה ולא התגוררו בספרד בעצמם מעולם.
לפיכך, כל אשר על יהודים המעוניינים לקבל אזרחות ספרדית לעשות הינו להוכיח בצורות שיובאו להלן, את היותם בעלי קשר ליהדות ספרד, שגורשה לפני כ- 500 שנים או למשל, להראות זיקה ליהודים אשר זכו להגנתה של ממשלת ספרד בימי הפורענות הקשים בעבר.

כל מי שיהודי שיצלח להוכיח זכאות לספרד עשוי לקבל אזרחות ספרדית

כיצד ניתן להוכיח הזיקה הנדרשת לספרד?
ישנן מספר דרכים, בהן ניתן להוכיח את זיקתו ו/או את זכותו של המבקש לאזרחות ספרדית ולמדינה ספרד. בין השאר, דרך ראשונה אותה נציין, הינה באמצעות הגשת אישור, שאותו ניתן להוציא במזכירות הכללית בקהילות ספרד. על אותו אישור לאשש את עצם היות המבקש שייך לקהילה של היהודים מגורשי ספרד. דרך נוספת בכדי להוכיח כנ”ל, הינה באמצעות שוב אישור אלא כי הפעם, המדובר במסמך, אשר מונפק ברשות הרבנית המוסמכת במקום מגוריו של המבקש. באותו אישור נדרשת הרשות המנפיקה לציין כי המבקש משתייך כאמור לקהילת יהדות יוצאי ספרד.
עם זאת, ישנן דרכים נוספות להוכיח את זכאותו של מבקש, יהודי, לקבלת אזרחות ספרדית.
דרך נוספת כזו, הינה באמצעות הצגת הוכחה כי שם המשפחה של המבקש, השפה השגורה בפיו, כגון לאדינו ועוד, מצביעים על קשר וזיקתו, של המבקש, עם ספרד. וכל שכן, קשר וזיקה לתרבותה של ספרד והקהילה היהודית, ששכנה בה, לפני יותר מ-500 שנים.

ולסיום נקודה זו יצוין, כי אף תחום לימודיו של המבקש וכן, פעילות הצדקה בה הינו עוסק ועוד, עשויים לשמש כנקודות, זכות, לטובתו בקבלת האזרחות, הספרדית, הנכספת.

השתנו התנאים לקבלת אזרחות ספרדית

כיצד מומלץ לנהוג כיום?
פרט נוסף וחשוב, אשר מצוין בתיקון להצעת החוק, אשר אושר זה מכבר, על ידי ממשלת ספרד, הינו כי מרגע שיאושר החוק ויקבל תוקף, הרי שעומדת לרשות המבקשים שנתיים בלבד בכדי לזכות באזרחות הספרדית, על כלל יתרונותיה.
עם זאת ובתנאים מסוימים, יהא ניתן אולי להאריך את התקופה, הנ”ל, בעוד שנה. בנוסף נקבע, כי מרגע שהחוק יאושר, הרי ביום למחרת מפרסומו בבטאון, הינו, כבר יכנס לתוקף. לפיכך עולה, כי נראה שהחוק עומד להפוך תקף בזמן הקרוב, יש האומרים כבר בשנת 2015.

אשר על כן ולאור האמור, הרי שלא מומלץ להזניח את בקשתכם ומומלץ ביותר לפנות כבר עתה אל עו”ד המתמחה, בבקשה לקבלת אזרחות ספרדית.
כפי שנוהגים בכל החלטה, בעלת תוצאות פוטנציאליות, הרות גורל, הרי שאף במקרה זה מומלץ להתייעץ עם המומחים, הטובים, ביותר בתחום. שכן, התנהלות חובבנית, או מתוך חוסר ידע, עלולה להובילכם, חלילה, למצב בו תשקיעו זמן, אנרגיות וכסף, מיותרים, בכדי להשיג את האזרחות הספרדית. או גרוע מכך, תשקיעו את המשאבים האמורים ותיוותרו, ללא הכסף והכוחות ואף ללא האזרחות, חלילה. לכן, פניה אל עו”ד עשויה לחסוך לכם הליך מיותר, בזכות הערכת סיכויי תביעתכם, אותה יבצע עוה”ד המומחה. וכמובן, הגעה בדרך הקצרה, היעילה והזולה ביותר, להשגת האזרחות המיוחלת. וכל זאת, כאשר עורך הדין עובד בשבילכם ואתם, יכולים להתפנות ולעסוק בחייכם היום יומיים.

ממולץ לשכור מומחה שיטפל בבקשת אזרחות הספרדית