שר המשפטים הספרדי החדש הודיע “מחויב לחוק”

hot news breaking latest article or press release on a daily basis

שר המשפטים החדש, רפאל קטלה, הצהיר על התחייבותו להעביר את החוק לקבלת אזרחות ספרדית לצאצאי יהודי ספרד (מגורשי ספרד).
בכוונת שר המשפטים החדש שהפרלמנט הספרדי יתחיל לעבוד עוד החודש על טיוטת החוק לתיקון הקוד האזרחי כדי לזרז את מתן אזרחות ספרדית ליהודים הספרדיים.

יחד עם זאת אנחנו שבים ומזכירים כי שבהצעת החוק נאמר מפורשות שתוקף החוק יחל כחצי שנה לאחר ההצבעה. כלומר, גם אם תהיה הצבעה בשבועות הקרובים, החוק יכנס לתוקף בקיץ 2015. מרגע כניסתו תחל תקופה של שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לארבע כדי ש-250.000 היהודים הספרדים (מספר מוערך של אלו עם זיקה לספרד) יגישו את בקשותיהם. 

שר המשפטים החדש של ספרד 2014

בדיון הפרלמנטרי שהתקיים שבוע שעבר הגן שר המשפטים החדש של ספרד על הנכונות של החוק ועל העובדה שאין פה אפליה (עקב התיקון ההיסטורי) ולא העלבות נגד אף אוכלוסיה (המורים). נראה כי שר המשפטים החדש כקודמו בתפקיד מעוניינת לבצע את התיקון לחוק במהירות האפשרית (במונחים ספרדיים כמובן) ולאפשר הנפקת דרכון ספרדי לצאצאי מגורשי ספרד עוד בשנת 2015.