Category Archives: Uncategorized

רישום אזרח פורטוגלי כנשוי

ראשית אדגיש כי ניתן לעשות את רישום הנישואין באמצעות הקונסוליה הפורטוגלית בישראל יחד עם הליכים לקבלת דרכון פורטוגלי, לבד אין צורך בלווי של איש מקצוע ובעלות מאוד נמוכה (אגרה + עלות תרגום המסמכים)

הסיבה שאנחנו מספקים את השירות היא על מנת לחסוך זמן ללקוחותנו, נוכח העומס הכבד שיש בימים האלה על הקונסוליה הפורטוגלית בישראל והשירות “המזמין” שהם מעניקים.

כיצד עושים זאת ?
יש להגיש בקשה מתאימה למשרד האוכלוסין הפורטוגלי באמצעותנו.
עלות השירות הינו: 5,800 ₪ בלבד והוא כולל מע”מ, אגרות, תרגומים, ביצוע אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים, אימות דרכונים בקיצור כל העבודה הנדרשת.
כיום הערכה שמשך הטיפול בבקשה לרישום נישואין הינה כחודשים בלבד מרגע הפקדת התיק במשרד האוכלוסין הפורטוגלי.

יש לספק לנו את המסמכים הבאים:

  1. אזרחות פורטוגלית של בן/בת הזוג (תעודת הלידה שקיבלתם ממני).
  2. תעודת נישואין.
  3. דרכונים ישראלים או פורטוגלים מאומתים של 2 בני הזוג .
  4. ייפוי כוח מתאים.

פירוט עלויות ומסמכים נדרשים עבור קבלת אזרחות פורטוגלית לקטינים

כאמור אנחנו תומכים רק ב 2 המקרים הראשונים (ראו מאמר מלא), קרי קטין שנולד לאחר שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית או קטין שנולד לפני שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית אך גילו קטן מ 14 שנים.

עלות השירות הינו: 8,840 ₪ בלבד והוא כולל מע”מ, אגרות, תרגומים, ביצוע אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים, בקיצור כל העבודה הנדרשת.
כיום הערכה שמשך הטיפול בבקשה הינו כ 12 חודשים מרגע הפקדת התיק במשרד האוכלוסין הפורטוגלי.

המסמכים הנדרשים:

  1. תעודת לידה של הקטין.
  2. אזרחות פורטוגלית של אחד הורים (תעודת הלידה שקיבלתם ממני).
  3. רישום נישואין במשרד האוכלוסין הפורטוגלי (קרי הורה בעל האזרחות חייב להיות רשום כנשוי לבן/בת הזוג של הקטין).
  4. תעודת לידה עם אפוסטיל של ההורה השני (זה שאין לא אזרחות פורטוגלית עדיין – אם יש אז לספק את האזרחות הפורטוגלית שלו).
  5. דרכונים ישראלים מאומתים של 2 הורים והקטין.
  6. ייפוי כוח מתאים.