Category Archives: Uncategorized

פירוט עלויות ומסמכים נדרשים עבור קבלת אזרחות לבן/בת הזוג

רבים מלקוחותינו כבר קיבלו אזרחות פורטוגלית וזה הזמן לדאוג גם לבת/בן הזוג לאזרחות אירופאית (אזרחות פורטוגלית).
נבהיר כבר עכשיו שמי שקיבל אזרחות פורטוגלית חייב להיות רשום כנשוי לבן/בת הזוג, לו אנחנו רוצים להוציא גם אזרחות פורטוגלית. (ראו מאמר – רישום אזרח פורטוגלי כנשוי).
מודגש נשוי הכוונה נשואים רשומים (אזרחים או דתיים), אנחנו לא מטפלים בידועים בציבור, וגם לא בזוגות שאין להם עדיין ילדים משותפים.
יתרה מזאת אחד הילדים המשותפים חייב שיהיה לו כבר אזרחות פורטוגלית.

עלות השירות הינו: 8,840 ₪ בלבד והוא כולל מע”מ, אגרות, תרגומים, ביצוע אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים, בקיצור כל העבודה הנדרשת.
לקוחות שקיבלו דרכנו אזרחות פורטוגלית, זכאים להנחה נוספת והעלות השירות עבורם הינו 8,000 ₪ בלבד.

כיום הערכה שמשך הטיפול בבקשה הינו כ 12 חודשים מרגע הפקדת התיק במשרד האוכלוסין הפורטוגלי.

המסמכים הנדרשים:

 1. תעודת לידה ישראלית עם אפוסטיל של בן/בת הזוג המתאזרח.
 2. צילום דרכון ישראלי עם אישור נוטריוני ואפוסטיל של בן/בת הזוג המתאזרח.
 3. תעודת יושר ישראלית של בן/בת הזוג המתאזרח.
 4. אזרחות פורטוגלית של בן/בת הזוג (חייב להיות רשום כנשוי).
 5. אזרחות פורטוגלית של הקטין (הילד/ה המשותף).
 6. דרכונים ישראלים מאומתים של בן/בת הזוג והקטין (הילד/ה המשותף).
 7. ייפוי כוח מתאים.

רישום אזרח פורטוגלי כנשוי

ראשית אדגיש כי ניתן לעשות את רישום הנישואין באמצעות הקונסוליה הפורטוגלית בישראל יחד עם הליכים לקבלת דרכון פורטוגלי, לבד אין צורך בלווי של איש מקצוע ובעלות מאוד נמוכה (אגרה + עלות תרגום המסמכים)

הסיבה שאנחנו מספקים את השירות היא על מנת לחסוך זמן ללקוחותנו, נוכח העומס הכבד שיש בימים האלה על הקונסוליה הפורטוגלית בישראל והשירות “המזמין” שהם מעניקים.

כיצד עושים זאת ?
יש להגיש בקשה מתאימה למשרד האוכלוסין הפורטוגלי באמצעותנו.
עלות השירות הינו: 5,800 ₪ בלבד והוא כולל מע”מ, אגרות, תרגומים, ביצוע אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים, אימות דרכונים בקיצור כל העבודה הנדרשת.
כיום הערכה שמשך הטיפול בבקשה לרישום נישואין הינה כחודשים בלבד מרגע הפקדת התיק במשרד האוכלוסין הפורטוגלי.

יש לספק לנו את המסמכים הבאים:

 1. אזרחות פורטוגלית של בן/בת הזוג (תעודת הלידה שקיבלתם ממני).
 2. תעודת נישואין.
 3. תעודת לידה ישראלית עם אפוסטיל של הבן/בת הזוג השני (זה שאין לא אזרחות פורטוגלית עדיין – אם יש אז לספק את האזרחות הפורטוגלית שלו).
 4. דרכונים ישראלים או פורטוגלים מאומתים של 2 בני הזוג .
 5. ייפוי כוח מתאים.

 

רוצים שגם לבן/בת הזוג יהיה דרכון פורטוגלי – לחצו כאן וגלו איך 

פירוט עלויות ומסמכים נדרשים עבור קבלת אזרחות פורטוגלית לקטינים

כאמור אנחנו תומכים רק ב 2 המקרים הראשונים (ראו מאמר מלא), קרי קטין שנולד לאחר שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית או קטין שנולד לפני שאחד מהוריו קיבל אזרחות פורטוגלית אך גילו קטן מ 14 שנים.

עלות השירות הינו: 8,840 ₪ בלבד והוא כולל מע”מ, אגרות, תרגומים, ביצוע אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים, בקיצור כל העבודה הנדרשת.
כיום הערכה שמשך הטיפול בבקשה הינו כ 12 חודשים מרגע הפקדת התיק במשרד האוכלוסין הפורטוגלי.

המסמכים הנדרשים:

 1. תעודת לידה של הקטין.
 2. אזרחות פורטוגלית של אחד הורים (תעודת הלידה שקיבלתם ממני).
 3. רישום נישואין במשרד האוכלוסין הפורטוגלי (קרי הורה בעל האזרחות חייב להיות רשום כנשוי לבן/בת הזוג של הקטין).
 4. תעודת לידה עם אפוסטיל של ההורה השני (זה שאין לא אזרחות פורטוגלית עדיין – אם יש אז לספק את האזרחות הפורטוגלית שלו).
 5. דרכון ישראלי מאומת של הקטין.
 6. ייפוי כוח מתאים.